منو
Your Cart

سینک روکار اخوان

سینک روکار اخوان:
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 23
سینک روکار اخوان مدل 23   سینک روکار اخوان مدل 23 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 23 :   ..
1,371,000 تومان 1,444,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 25
سینک روکار اخوان مدل 25   سینک روکار اخوان مدل 25 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع فانتزی می باشد . ابعاد آن 120 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 25 :   ..
1,518,000 تومان 1,599,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 27
سینک روکار اخوان مدل 27 سینک روکار اخوان مدل 27 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد . ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 27 :   دارا بودن..
1,193,000 تومان 1,257,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 29
سینک روکار اخوان مدل 29   سینک روکار اخوان مدل 29 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 29 :   ..
1,415,000 تومان 1,491,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 31
سینک روکار اخوان مدل 31   سینک روکار اخوان مدل 31 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع فانتزی می باشد . ابعاد آن 80 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 31 :   ..
1,068,000 تومان 1,125,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 36
سینک روکار اخوان مدل 36   سینک روکار اخوان مدل 36 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع فانتزی می باشد . ابعاد آن 120 در 50 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 36 :   ..
1,294,000 تومان 1,363,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 37
سینک روکار اخوان مدل 37   سینک روکار اخوان مدل 37 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع نیمه فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 50 سانتی متر و از عمق لگن 14 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.6 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 37 :  ..
587,000 تومان 619,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 38
سینک روکار اخوان مدل 38   سینک روکار اخوان مدل 38 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع نیمه فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 14 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.6 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 38 :  ..
620,000 تومان 653,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 39
سینک روکار اخوان مدل 39   سینک روکار اخوان مدل 39 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع نیمه فانتزی می باشد . ابعاد آن 120 در 50 سانتی متر و از عمق لگن 14 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.6 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 39 :  ..
655,000 تومان 690,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 40
سینک روکار اخوان مدل 40   سینک روکار اخوان مدل 40 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع نیمه فانتزی می باشد . ابعاد آن 120 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 14 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.6 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 40 :  ..
740,000 تومان 780,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 41
سینک روکار اخوان مدل 41   سینک روکار اخوان مدل 41 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع  فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 41 : &nbs..
1,509,000 تومان 1,590,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 51
سینک روکار اخوان مدل 51   سینک روکار اخوان مدل 51 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع نیمه فانتزی می باشد . ابعاد آن 150 در 50 سانتی متر و از عمق لگن 14 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.6 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 51 :  ..
815,000 تومان 859,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 52
سینک روکار اخوان مدل 52 سینک روکار اخوان مدل 52 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع نیمه فانتزی می باشد . ابعاد آن 150 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 14 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.6 میلیمتر می باشد . ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 52 :   دارا..
898,000 تومان 946,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 53
سینک روکار اخوان مدل 53 سینک روکار اخوان مدل 39 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع فانتزی می باشد . ابعاد آن 120 در 50 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد . ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 53 :   دارا بودن..
1,251,000 تومان 1,318,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 57
سینک روکار اخوان مدل 57 سینک روکار اخوان مدل 57 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع  فانتزی می باشد . ابعاد آن 150 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد . ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 57 :   دارا بو..
1,794,000 تومان 1,890,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 59
سینک روکار اخوان مدل 59   سینک روکار اخوان مدل 59 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع  فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 50 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 59 : &nbs..
1,222,000 تومان 1,287,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 60
سینک روکار اخوان مدل 60 سینک روکار اخوان مدل 60 یکی از سینک های توکار شرکت اخوان و از نوع فانتزی می باشد . ابعاد آن 120 در 50 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد . ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 60 :   دارا بودن..
1,336,000 تومان 1,408,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 74
سینک روکار اخوان مدل 74 یک سینک دو لنگه از نوع فانتزی بوده که از  ابعاد 120 در 60 سانتی متر و دارا عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . استیل آن از نوع استیل معمولی بوده و دارای ضخامت 0.8 میلیمتر می باشد .    - اقلام موجود در این سینک شامل سیفون ، آبکش و تخته برش گوشت می باشد..
1,359,000 تومان 1,432,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 75
سینک روکار اخوان مدل 75   سینک اخوان مدل 75 محصول شرکت اخوان می باشد  روکار و از نوع فانتزی می باشد. این سینک  دارای ضخامت ورق 0.8 میلی متر و عمق لگن 18 سانتی متر می باشد.     سینک اخوان کد 75 دارای متعلقات اضافی همچون سبد میوه شور و تخته گوشت پلاستیکی ..
1,282,000 تومان 1,351,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 103
سینک اخوان مدل 103   سینک اخوان مدل 103 محصولی از شرکت اخوان و سینکی روکار و نیمه فانتزی در ابعاد 60*120 سانتی متر میباشد.ضخامت بالا و  استیل ضد زنگ از ویژگیهای قابل ذکر سینک  اخوان مدل 103 است.    ..
909,000 تومان 958,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 111
سینک روکار اخوان مدل 111 این سینک یکی از سینک های روکار شرکت اخوان و از نوع  فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد . ویژگی های سینک توکار اخوان مدل 111:   دارا بودن دو جهت چپ و ..
1,119,000 تومان 1,179,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 112
سینک روکار اخوان مدل 112 این سینک یکی از سینک های روکار شرکت اخوان و از نوع  فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد . ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 112:   دارا بودن دو جهت چپ و ..
1,205,000 تومان 1,270,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 115
سینک روکار اخوان مدل 115 این سینک یکی از سینک های روکار شرکت اخوان و از نوع  فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد . ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 115:   دارا بودن دو جهت چپ و ..
1,119,000 تومان 1,179,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک روکار اخوان مدل 116
سینک روکار اخوان مدل 116 این سینک یکی از سینک های روکار شرکت اخوان و از نوع  فانتزی می باشد . ابعاد آن 100 در 60 سانتی متر و از عمق لگن 18 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 0.8 میلیمتر می باشد . ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 116:   دارا بودن دو جهت چپ و ..
1,205,000 تومان 1,270,000 تومان
نمايش 1 تا 24 از 54 (3 صفحه)