منو
Your Cart

سینک زیر کرین اخوان

سینک زیر کربن اخوان:
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 400
سینک  اخوان مدل 400سینک  اخوان مدل 400 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 47.5 در 40 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 400 :دارای ضخامت بالا ..
881,625 تومان 1,033,800 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 401
سینک  اخوان مدل 401   سینک  اخوان مدل 401 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 72 در 40 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 4..
1,135,844 تومان 1,331,900 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 402
سینک  اخوان مدل 402سینک  اخوان مدل 402 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 60 در 40 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 402 :دارای ضخامت بالا و ..
1,051,076 تومان 1,232,500 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 403
سینک  اخوان مدل 403   سینک  اخوان مدل 403 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 40 در 34 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 4..
638,150 تومان 748,300 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 404
سینک  اخوان مدل 404سینک  اخوان مدل 404 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 34 در 34 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 404 :دارای ضخامت بالا و ..
545,792 تومان 640,000 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 405
سینک  اخوان مدل 405سینک  اخوان مدل 405 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 34 در 18 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 405 :دارای ضخامت بالا و ..
413,096 تومان 484,400 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 406
سینک  اخوان مدل 406   سینک  اخوان مدل 406 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 40 در 38 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 4..
779,971 تومان 914,600 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 407
سینک  اخوان مدل 407سینک  اخوان مدل 407 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 40 در 34 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 407 :دارای ضخامت بالا و ..
732,129 تومان 858,500 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 408
سینک  اخوان مدل 408سینک  اخوان مدل 400 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 34 در 34 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 400 :دارای ضخامت بالا و ..
618,706 تومان 725,500 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 409
سینک  اخوان مدل 409سینک  اخوان مدل 409 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 34 در 18 سانتی متر و از عمق لگن 20 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 409 :دارای ضخامت بالا و ..
526,263 تومان 617,100 تومان
Brand: اخوان مدل: سینک اخوان مدل 410
سینک  اخوان مدل 410   سینک  اخوان مدل 410 یکی از سینک های زیرصفحه ای شرکت اخوان می باشد . ابعاد آن 71 در 40 سانتی متر و از عمق لگن 22 سانتی متر برخوردار می باشد . ضخامت ورق آن نیز 1میلیمتر می باشد .   ویژگی های سینک روکار اخوان مدل 4..
1,491,632 تومان 1,749,100 تومان
نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)