منو
Your Cart

سینک پرنیان استیل

سینک پرنیان استیل 


فروش سینک های توکار ، روکار ، زیر کورینی و شیشه ای پرنیان استیل در مدل های فانتزی و نیمه فانتزی در فروشگاه فروش آنلاین لوازم آشپزخانه پرنیان استیل با قیمت مناسب و تخفیفات ویژه و استثنایی

Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1201
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1201 سینک توکار فانتزی PS 1201 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق استیل 18/10 ضد..
1,499,000 تومان 1,668,000 تومان
سینک توکار پرنیان استیل PS 1202
ناموجود
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1202
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1202 سینک توکار فانتزی PS 1202 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 116 در 51 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق استیل 18/10 ضد..
0 تومان
سینک توکار پرنیان استیل PS 1204
ناموجود
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1204
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1204 سینک توکار فانتزی PS 1204 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 100 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق استیل 18/10 ضد..
0 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1205
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1205 سینک توکار فانتزی PS 1205 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 100 در 51 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق استیل 18/10 ضد..
1,397,000 تومان 1,554,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1206
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1206 سینک توکار فانتزی PS 1206 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 100 در 51 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق استیل 18/10 ضد..
1,326,000 تومان 1,476,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1207
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1207 سینک توکار پرنیان استیل PS 1207 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 116 در 51 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق است..
1,468,000 تومان 1,633,000 تومان
سینک توکار پرنیان استیل PS 1208
ناموجود
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1208
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1208 سینک توکار پرنیان استیل PS 1208 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق است..
0 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1209
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1209   سینک توکار پرنیان استیل PS 1209 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از و..
1,499,000 تومان 1,668,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1210
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1210 سینک توکار پرنیان استیل PS 1210 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 80 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق استی..
1,299,000 تومان 1,446,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1211
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1211 سینک توکار پرنیان استیل PS 1211 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق است..
2,020,000 تومان 2,247,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1212
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1212 سینک توکار پرنیان استیل PS 1212 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق است..
1,737,000 تومان 1,933,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1213
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1213   سینک توکار پرنیان استیل PS 1213 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از و..
2,005,000 تومان 2,331,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1214
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1214   سینک توکار پرنیان استیل PS 1214 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از و..
1,948,000 تومان 2,167,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1215
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1215   سینک توکار پرنیان استیل PS 1215 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از و..
1,737,000 تومان 1,933,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1216
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1216   سینک توکار پرنیان استیل PS 1216 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 53 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که می توان لگن هارا چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از و..
2,990,000 تومان 3,326,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1218
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1218 سینک توکار پرنیان استیل PS 1218 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 80 در 50 سانتی متر بوده و دارای یک لگن می باشد و می توان لگن را به چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق استی..
1,326,000 تومان 1,476,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1220
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1220 سینک توکار پرنیان استیل PS 1220 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 100 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد و می توان لگن هارا به چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق ا..
1,699,000 تومان 1,890,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 1221
- سینک توکار پرنیان استیل PS 1221 سینک توکار پرنیان استیل PS 1221 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 116 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد و می توان لگن هارا به چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق ا..
1,524,000 تومان 1,696,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 2201
- سینک توکار پرنیان استیل PS 2201 سینک توکار پرنیان استیل PS 2201 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 129 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد و می توان لگن هارا به چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق ا..
860,000 تومان 957,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 2202
- سینک توکار پرنیان استیل PS 2202 سینک توکار پرنیان استیل PS 2202 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 116 در 51 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد و می توان لگن هارا به چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق ا..
899,000 تومان 1,000,000 تومان
سینک توکار پرنیان استیل PS 2204
ناموجود
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 2204
- سینک توکار پرنیان استیل PS 2204 سینک توکار پرنیان استیل PS 2204 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 100 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد و می توان لگن هارا به چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق ا..
0 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 2205
- سینک توکار پرنیان استیل PS 2205 سینک توکار پرنیان استیل PS 2205 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 100 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد و می توان لگن هارا به چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق ا..
802,000 تومان 893,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک توکار پرنیان استیل PS 2209
- سینک توکار پرنیان استیل PS 2209 سینک توکار پرنیان استیل PS 2209 یکی از محصولات شرکت پرنیان استیل در زمینه سینک های ظرفشویی می باشد که در ابعاد 120 در 50 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد و می توان لگن هارا به چپ یا راست انتخاب کرد . جنس ورق های استفاده شده در این سینک از ورق ا..
861,000 تومان 958,000 تومان
Brand: پرنیان استیل مدل: سینک روکار پرنیان استیل مدل PS1101
- سینک روکار پرنیان استیل مدل PS1101   سینک روکار فانتزی مدل PS1101 یکی از تولیدات شرکت پرنیان استیل می باشد که با مواد با کیفیت و ساخته شده از استیل ضد زنگ 18/10 می باشد . سینک روکار PS1101 پرنیان استیل در ابعاد 120 در 60 سانتی متر بوده و دارای دو لگن می باشد که به انتخاب شما م..
1,582,000 تومان 1,760,000 تومان
نمايش 1 تا 24 از 64 (3 صفحه)