منو
Your Cart

فر گاز و برق اخوان

فر گاز و برق اخوان:

فر توکار اخوان مدل F3 فر توکار اخوان مدل F3، محصولی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان برای تولید حرارت با شعله پخش کن پایین و  گریل برقی از بالا باید همزمان به شبکه گاز رسانی شهری و برق متصل باشد.   فیلم امکانات فر اخوان مدل F3 در زیر می توا..
4,696,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F4 فر توکار اخوان مدل F4، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان برای شعله پخش کن پایین باید به شبکه گاز رسانی شهری و برای گریل برقی بالا باید به برق نیز متصل شود.   فیلم امکانات فر اخوان F4 در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی..
4,632,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F5 فر توکار اخوان مدل F5، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان با اتصال همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری حرارت مورد نیاز برای شعله پخش کن و گریل برقی را تامین می کند.   فیلم امکانات فر اخوان F5 در زیر می توانید فیلم مشخصات و وی..
4,688,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F7 فر توکار اخوان مدل F7، از مدلهای پرطرفدار فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان برای گریل برقی از بالا به برق متصل شده و همزمان به شبکه گاز رسانی شهری متصل میشود.   فیلم امکانات فر اخوان F7 در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان ..
4,696,000 تومان
فرتوکار اخوان مدل F8 فر توکار اخوان مدل F8، در میان فرهای اخوان محصولی پرطرفدار می باشد. این فر گاز و برق اخوان باید همزمان به شبکه گاز رسانی شهری و برق متصل باشد تا حرارت داخل فر از شعله پخش کن پایین و حرارت گریل از بالا تامین شود.   فیلم امکانات فر اخوان F8 در زیر می توا..
4,852,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F11 فر توکار اخوان مدل F11، از محصولات پرطرفدار در میان فرهای اخوان می باشد.   فیلم امکانات فر اخوان مدل F11 در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F11 را مشاهده نمایید:       مشخصات فر آشپزخانه اخوان مدل F11   ..
4,600,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F12 فر توکار اخوان مدل F12 ، یکی از مدلهای پرطرفدار بین فرهای اخوان است. این فر گاز و برق اخوان با اتصال به شبکه گاز رسانی و برق شهری هم حرارت با شعله را تامین می کند و هم با داشتن 1 المنت پرقدرت حرارت گریل برقی را تامین می کند و تمام نیازه..
4,600,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F13 فر توکار اخوان مدل F13 ، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان به شبکه گاز رسانی و برق شهری همزمان وصل می شود و با 1 المنت پرقدرت غذا را از بالا گریل کرده و تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه با کیفیت برآورده ..
4,620,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F15 فر توکار اخوان مدل F15، یک مدل پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان می بایست همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری متصل باشد و با داشتن 1 المنت پرقدرت برای گریل از بالا ، 5 طبقه ریل دار تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه با کیفیت ..
4,632,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F16 فر توکار اخوان مدل F16، یکی از مدلهای پرطرفدار از میان فرهای اخوان است.   فیلم امکانات فر اخوان مدل F16 در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F16 را مشاهده نمایید:     مشخصات فر آشپزخانه اخوان مدل F16 این فر گاز و برق..
4,928,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F17 فر توکار اخوان مدل F17، از مدلهای پرطرفدار بین فرهای اخوان می باشد. این فر برق و گاز اخوان بطور همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری متصل شده و با داشتن 1 المنت پرقدرت جهت گریل برقی بالا، تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه توانمند پاسخ..
4,632,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F18 یکی از مدلهای پرطرفدار از میان فرهای اخوان، فر توکار اخوان مدل F18 می باشد.   فیلم امکانات فر اخوان مدل F18 در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F18 را مشاهده نمایید:     مشخصات فر آشپزخانه اخوان مدل F16   اتصا..
5,040,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F21   فر توکار اخوان مدل F21، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان بخاطر گریل برقی از بالا و شعله پخش کن گازی از پایین باید به شبکه گاز رسانی و برق شهری بصورت همزمان وصل شود.   فیلم امکانات فر اخوان مدل F21 &nbs..
6,108,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F22 فر توکار اخوان مدل F22، که مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان است بعنوان یک فر گاز و برق اخوان بصورت همزمان به شبکه گاز رسانی  و برق شهری متصل می شود. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F22 را مشاهده نمایید:   &nb..
6,248,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F23 فر توکار اخوان مدل F23، از میان فرهای اخوان ، مدلی پرطرفدارمحسوب می شود، در فروشگاه نقشینه انواع فر اخوان با قیمتی مناسب عرضه می شود.   فیلم امکانات فر اخوان مدل F23 در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F23 را مشاهده نمایید:   مشخصات ..
5,732,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F24 فر توکار اخوان مدل F24، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری وصل می شود و حرارت ناشی از اشتعال گاز از شعله پخش کن پایین و گریل برقی بالا را تامین می کند.   فیلم امکانات فر اخوان مدل F..
5,448,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F33 فر توکار اخوان مدل F33، که مدلی پر طرفدار بین فرهای اخوان است، فر گاز و برق اخوان است که با اتصال به شبکه گاز رسانی و برق شهری دو نوع حرارت با شعله پخش کن گازی و گریل برقی را تامین می کند.   فیلم امکانات فر اخوان مدل F33 در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژ..
6,748,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F34   فر توکار اخوان مدل F34، یکی از مدلهای پرطرفدار بین فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان برای شعله پخش کن پایین به گاز و گریل بالا به برق وصل می شود.   فیلم امکانات فر اخوان مدل F34 در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان..
6,656,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F1
ناموجود
فر توکار اخوان مدل F1 فر توکار اخوان مدل F1، یکی از محصولات پرطرفدار در میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان برای تامین حرارت داخل فر از شعله پخش کن پایین و حرارت گریل از بالا باید همزمان به شبکه گاز رسانی شهری و برق متصل باشد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان..
0 تومان
فر توکار اخوان مدل F2
ناموجود
فر توکار اخوان مدل F2 فر توکار اخوان مدل F2، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر برق و گاز اخوان برای تامین حرارت شعله پخش کن پایین نیاز به اتصال به شبکه گاز رسانی شهری و برای حرارت گریل بالا با 1 المنت پرقدرت نیاز به اتصال به برق داشته و تمام نیاز..
0 تومان
فر توکار اخوان مدل F6
ناموجود
فر توکار اخوان مدل F6 فر توکار اخوان مدل F6 ، یکی از مدلهای پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر برق و گاز اخوان همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری وصل می شود و دو نوع حرارت ناشی از اشتعال گاز و گریل برقی را تامین می کند. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F6 ..
0 تومان
فر توکار اخوان مدل F9
ناموجود
فر توکار اخوان مدل F9 فر توکار اخوان مدل F9، از میان فرهای اخوان مدلی پرطرفدار می باشد. این فر گاز و برق اخوان همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری باید متصل باشد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F9 را مشاهده نمایید:     فر کابینتی F9 ، مجهز به موتور جوج..
0 تومان
فر توکار اخوان مدل F10
ناموجود
فر توکار اخوان مدل F10 فر توکار اخوان مدل F10، مدلی پرطرفدار از فرهای اخوان می باشد. این فر توکار برق و گاز اخوان حتما باید به شبکه گاز رسانی و برق شهری متصل شود و با داشتن 1 المنت پرقدرت ، تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه مطلوب برآورده می سازد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژ..
0 تومان
فر توکار اخوان مدل F14
ناموجود
فرتوکار اخوان مدل F14 فر توکار اخوان مدل F14 ، محصولی پرطرفدار از میان فرهای اخوان محسوب می شود. این فر گاز و برق اخوان به شبکه گاز رسانی و برق شهری برای شعله پخش کن از پایین و گریل از بالا متصل می شود و تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه با کیفیت برآورده خواهد کرد. ..
0 تومان
نمايش 1 تا 24 از 26 (2 صفحه)