منو
Your Cart

فر گاز و برق اخوان

فر گاز و برق اخوان:

فر توکار اخوان مدل F1
ناموجود
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F1
فر توکار اخوان مدل F1 فر توکار اخوان مدل F1، یکی از محصولات پرطرفدار در میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان برای تامین حرارت داخل فر از شعله پخش کن پایین و حرارت گریل از بالا باید همزمان به شبکه گاز رسانی شهری و برق متصل باشد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان..
0 تومان
فر توکار اخوان مدل F2
ناموجود
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F2
فر توکار اخوان مدل F2 فر توکار اخوان مدل F2، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر برق و گاز اخوان برای تامین حرارت شعله پخش کن پایین نیاز به اتصال به شبکه گاز رسانی شهری و برای حرارت گریل بالا با 1 المنت پرقدرت نیاز به اتصال به برق داشته و تمام نیاز..
0 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F3
فر توکار اخوان مدل F3 فر توکار اخوان مدل F3، محصولی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان برای تولید حرارت با شعله پخش کن پایین و  گریل برقی از بالا باید همزمان به شبکه گاز رسانی شهری و برق متصل باشد.   در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر ا..
4,553,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F4
فر توکار اخوان مدل F4 فر توکار اخوان مدل F4، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان برای شعله پخش کن پایین باید به شبکه گاز رسانی شهری و برای گریل برقی بالا باید به برق نیز متصل شود. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F4 را مشاهده نمایید: ..
4,485,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F5
فر توکار اخوان مدل F5 فر توکار اخوان مدل F5، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان با اتصال همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری حرارت مورد نیاز برای شعله پخش کن و گریل برقی را تامین می کند.   در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F5 را مشاهد..
4,541,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F6
فر توکار اخوان مدل F6 فر توکار اخوان مدل F6 ، یکی از مدلهای پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر برق و گاز اخوان همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری وصل می شود و دو نوع حرارت ناشی از اشتعال گاز و گریل برقی را تامین می کند. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F6 ..
0 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F7
فر توکار اخوان مدل F7 فر توکار اخوان مدل F7، از مدلهای پرطرفدار فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان برای گریل برقی از بالا به برق متصل شده و همزمان به شبکه گاز رسانی شهری متصل میشود. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F7 را مشاهده نمایید:   ..
4,553,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F8
فرتوکار اخوان مدل F8 فر توکار اخوان مدل F8، در میان فرهای اخوان محصولی پرطرفدار می باشد. این فر گاز و برق اخوان باید همزمان به شبکه گاز رسانی شهری و برق متصل باشد تا حرارت داخل فر از شعله پخش کن پایین و حرارت گریل از بالا تامین شود. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F..
4,700,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F9
فر توکار اخوان مدل F9 فر توکار اخوان مدل F9، از میان فرهای اخوان مدلی پرطرفدار می باشد. این فر گاز و برق اخوان همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری باید متصل باشد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F9 را مشاهده نمایید:     فر کابینتی F9 ، مجهز به موتور جوج..
0 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F10
فر توکار اخوان مدل F10 فر توکار اخوان مدل F10، مدلی پرطرفدار از فرهای اخوان می باشد. این فر توکار برق و گاز اخوان حتما باید به شبکه گاز رسانی و برق شهری متصل شود و با داشتن 1 المنت پرقدرت ، تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه مطلوب برآورده می سازد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژ..
0 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F11
فر توکار اخوان مدل F11 فر توکار اخوان مدل F11، از محصولات پرطرفدار در میان فرهای اخوان می باشد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F11 را مشاهده نمایید:     این فر گاز و برق اخوان با اتصال همزمان به شبکه گاز رسانی شهری و با داشتن 1 المنت پرقدرت&n..
4,457,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F12
فر توکار اخوان مدل F12 فر توکار اخوان مدل F12 ، یکی از مدلهای پرطرفدار بین فرهای اخوان است. این فر گاز و برق اخوان با اتصال به شبکه گاز رسانی و برق شهری هم حرارت با شعله را تامین می کند و هم با داشتن 1 المنت پرقدرت حرارت گریل برقی را تامین می کند و تمام نیازه..
4,457,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F13
فر توکار اخوان مدل F13 فر توکار اخوان مدل F13 ، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان به شبکه گاز رسانی و برق شهری همزمان وصل می شود و با 1 المنت پرقدرت غذا را از بالا گریل کرده و تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه با کیفیت برآورده ..
4,474,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F14
ناموجود
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F14
فرتوکار اخوان مدل F14 فر توکار اخوان مدل F14 ، محصولی پرطرفدار از میان فرهای اخوان محسوب می شود. این فر گاز و برق اخوان به شبکه گاز رسانی و برق شهری برای شعله پخش کن از پایین و گریل از بالا متصل می شود و تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه با کیفیت برآورده خواهد کرد. ..
0 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F15
فر توکار اخوان مدل F15 فر توکار اخوان مدل F15، یک مدل پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان می بایست همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری متصل باشد و با داشتن 1 المنت پرقدرت برای گریل از بالا ، 5 طبقه ریل دار تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه با کیفیت ..
4,487,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F16
فر توکار اخوان مدل F16 فر توکار اخوان مدل F16، یکی از مدلهای پرطرفدار از میان فرهای اخوان است. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F16 را مشاهده نمایید:     این فر گاز و برق اخوان با اتصال همزمان به برق و شبکه گاز رسانی شهری با داشتن 1 المنت ..
4,774,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F17
فر توکار اخوان مدل F17 فر توکار اخوان مدل F17، از مدلهای پرطرفدار بین فرهای اخوان می باشد. این فر برق و گاز اخوان بطور همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری متصل شده و با داشتن 1 المنت پرقدرت جهت گریل برقی بالا، تمام نیازهای شما را بعنوان یک فر آشپزخانه توانمند پاسخ..
4,488,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F18
فر توکار اخوان مدل F18 یکی از مدلهای پرطرفدار از میان فرهای اخوان، فر توکار اخوان مدل F18 می باشد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F18 را مشاهده نمایید:     اتصال همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری از ویژگی های این فر گاز و برق اخوان می ..
4,883,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F21
فر توکار اخوان مدل F21   فر توکار اخوان مدل F21، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان بخاطر گریل برقی از بالا و شعله پخش کن گازی از پایین باید به شبکه گاز رسانی و برق شهری بصورت همزمان وصل شود. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر ا..
5,918,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F21 WR
ناموجود
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F21 WR
فر توکار اخوان مدل F21 WR فر توکار اخوان مدل F21 WR ، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F21 WR را مشاهده نمایید:     این فر برق و گاز اخوان باید بطور همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری متصل ب..
0 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F22
فر توکار اخوان مدل F22   فر توکار اخوان مدل F22، که مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان است بعنوان یک فر گاز و برق اخوان بصورت همزمان به شبکه گاز رسانی  و برق شهری متصل می شود. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F22 را مشاهده نمایید:   ..
6,058,000 تومان
فر توکار اخوان مدل F22 WR
ناموجود
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F22 WR
فر توکار اخوان مدل F22 WR فر توکار اخوان مدل F22 WR، یکی از مدلهای پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F22 WR را مشاهده نمایید:     این فر گاز و برق اخوان  با اتصال همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری و ب..
0 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F23
فر توکار اخوان مدل F23 فر توکار اخوان مدل F23، از میان فرهای اخوان ، مدلی پرطرفدارمحسوب می شود. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی های فر اخوان F23 را مشاهده نمایید:     این فر گاز و برق اخوان به شبکه گاز رسانی و برق شهری متصل می شود تا حرارت شعله پخش کن گازی..
5,555,000 تومان
Brand: اخوان مدل: فر توکار اخوان مدل F24
فر توکار اخوان مدل F24 فر توکار اخوان مدل F24، مدلی پرطرفدار از میان فرهای اخوان می باشد. این فر گاز و برق اخوان همزمان به شبکه گاز رسانی و برق شهری وصل می شود و حرارت ناشی از اشتعال گاز از شعله پخش کن پایین و گریل برقی بالا را تامین می کند. در زیر می توانید فیلم مشخصات و ویژگی ..
5,280,000 تومان
نمايش 1 تا 24 از 26 (2 صفحه)