منو
Your Cart

خرید انواع هود شومینه ای بیمکث با قیمت مناسب

هود شومینه ای بیمکث

 

هود شومینه ای یکی از مدل های هود آشپزخانه می باشد  که شبیه به حرف T زبان انگلیسی به صورت برعکس می باشد. این هودرا هود فلت نیز می گویند. 

 

سایر مدل های هود بیمکث را از لینک زیر مشاهده نمایید:

 

هود بیمکث مدل 2005 رنگیاگر قصد دارید برای آشپزخانه، هود شومینه ای خریداری کنید پیش از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2005 رنگی را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای برای نصب نیازی به کابینت ندارد و در زاویه ۹۰ درجه با اجاق گاز ..
3,512,000 تومان
هود بیمکث مدل 2005 سایز 60اگر قصد دارید برای آشپزخانه، هود شومینه ای خریداری کنید پیش از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2005 سایز 60 سانتیمتر را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای برای نصب نیازی به کابینت ندارد و در زاویه ۹۰ در..
3,717,000 تومان
هود بیمکث مدل 2005 سایز 80اگر قصد دارید برای آشپزخانه، هود شومینه ای خریداری کنید پیش از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2005 سایز 80 سانتیمتر را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای برای نصب نیازی به کابینت ندارد و در زاویه ۹۰ در..
3,717,000 تومان
هود بیمکث مدل 2005 سایز 90اگر قصد دارید برای آشپزخانه، هود شومینه ای خریداری کنید پیش از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2005 سایز 90 سانتیمتر را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای برای نصب نیازی به کابینت ندارد و در زاویه ۹۰ در..
3,717,000 تومان
هود بیمکث مدل 2010اگر قصد دارید برای آشپزخانه، هود شومینه ای خریداری کنید پیش از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2010 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای نیازی به کابینت ندارد. آشنایی با امکانات محصول به شما کمک می کند تا..
4,373,000 تومان
هود بیمکث مدل 2010اگر قصد دارید برای آشپزخانه، هود شومینه ای خریداری کنید پیش از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2010 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای نیازی به کابینت ندارد. آشنایی با امکانات محصول به شما کمک می کند تا..
4,373,000 تومان
هود بیمکث مدل 2010اگر قصد دارید برای آشپزخانه، هود شومینه ای خریداری کنید پیش از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2010 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای نیازی به کابینت ندارد. آشنایی با امکانات محصول به شما کمک می کند تا..
4,373,000 تومان
هود بیمکث مدل 2016اگر می خواهید هود آشپزخانه شومینه ای خریداری کنید قبل از مراجعه برای خریداری بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. امکانات هود بیمکث مدل 2016 را بررسی می کنیم. برای نصب هود شومینه ای نیازی به کابینت ندارید. آشنایی با امکانات محصول به شما کمک می کند تا انتخاب..
0 تومان
هود بیمکث مدل 2018اگر قصد دارید برای آشپزخانه، هود شومینه ای خریداری کنید پیش از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2018 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای نیازی به کابینت ندارد. آشنایی با امکانات محصول به شما کمک می کند تا..
4,478,000 تومان
هود بیمکث مدل 2025اگر قصد خرید هود آشپزخانه شومینه ای دارید قبل از مراجعه به فروشگاه با مشخصات هود مورد نظر خود آشنا شوید.  در این صفحه امکانات هود بیمکث مدل 2025 را بررسی خواهیم کرد. هود شومینه ای برای نصب به کابینت نیازی ندارد. آشنایی با امکانات هود به ش..
0 تومان
هود بیمکث مدل 2027اگر انتخاب شما برای آشپزخانه، هود مورب است، بهتر است قبل از مراجعه برای خرید با امکانات هود مورد نظر خود آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2027 را بررسی کرده ایم. هود مورب برای نصب به کابینت نیازی ندارد و به صورت ۴۵ درجه نصب می شود. آشنایی با امکانات ه..
4,806,000 تومان
هود بیمکث مدل 2027اگر  برای آشپزخانه، هود مورب انتخاب کرده اید، بهتر است قبل از اقدام برای خرید با امکانات هود مورد نظر خود آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2027 را بررسی کرده ایم. هود مورب برای نصب به کابینت نیازی ندارد و به صورت ۴۵ درجه نصب می شود. آشنایی با امک..
4,437,000 تومان
هود بیمکث مدل 2028اگر قصد دارید هود آشپزخانه شومینه ای خریداری کنید قبل از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید.  در این صفحه امکانات هود بیمکث مدل 2028 را بررسی خواهیم کرد. هود شومینه برای نصب نیازی به کابینت ندارد. آشنایی با امکانات محصول به شما ..
4,737,000 تومان
هود بیمکث مدل 2028اگر قصد دارید هود آشپزخانه شومینه ای خریداری کنید قبل از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید.  در این صفحه امکانات هود بیمکث مدل 2028 را بررسی خواهیم کرد. هود شومینه برای نصب نیازی به کابینت ندارد. آشنایی با امکانات محصول به..
4,368,000 تومان
هود بیمکث مدل 2051اگر  برای آشپزخانه، هود مورب انتخاب کرده اید، بهتر است قبل از اقدام برای خرید با امکانات هود مورد نظر خود آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 2051 را بررسی کرده ایم. هود مورب برای نصب به کابینت نیازی ندارد و به صورت ۴۵ درجه نصب می شود. آشنایی با امک..
3,010,000 تومان
هود بیمکث مدل 5002 استیل سایز 60اگر قصد دارید هود شومینه ای خریداری کنید قبل از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 5002 استیل سایز 60 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای به کابینت نیاز ندارد. آشنایی با امکانات محصو..
3,876,000 تومان
هود بیمکث مدل 5002 استیل سایز 80اگر قصد دارید هود شومینه ای خریداری کنید قبل از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 5002 استیل سایز 80 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای به کابینت نیاز ندارد. آشنایی با امکانات محصو..
3,876,000 تومان
هود بیمکث مدل 5002 استیل سایز 90اگر قصد دارید هود شومینه ای خریداری کنید قبل از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 5002 استیل سایز 90 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای به کابینت نیاز ندارد. آشنایی با امکانات محصول به ..
3,876,000 تومان
هود بیمکث مدل 5002 رنگی سایز 60اگر قصد دارید هود شومینه ای خریداری کنید قبل از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 5002 رنگی سایز 60 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای به کابینت نیاز ندارد. آشنایی با امکانات محصول ..
3,589,000 تومان
هود بیمکث مدل 5002 رنگی سایز 80اگر قصد دارید هود شومینه ای خریداری کنید قبل از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 5002 رنگی سایز 80 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای به کابینت نیاز ندارد. آشنایی با امکانات محصول ..
3,589,000 تومان
هود بیمکث مدل 5002 رنگی سایز 90اگر قصد دارید هود شومینه ای خریداری کنید قبل از مراجعه به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 5002 رنگی سایز 90 را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای به کابینت نیاز ندارد. آشنایی با امکانات محصول ..
3,589,000 تومان
هود بیمکث مدل 7002 سایز 60اگر قصد خریداری هود شومینه ای برای آشپزخانه دارید پیش از رفتن به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 7002 سایز 60 سانتیمتر را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای برای نصب نیازی به کابینت ندارد و در زاویه ۹۰ ..
3,857,000 تومان
هود بیمکث مدل 7002 سایز 80اگر قصد خرید هود شومینه ای برای آشپزخانه دارید پیش از رفتن به فروشگاه خوب است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 7002 سایز 80 سانتیمتر را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای برای نصب نیازی به کابینت ندارد و در زاویه ۹۰ درجه..
3,857,000 تومان
هود بیمکث مدل 7002 سایز 90اگر قصد خریداری هود شومینه ای برای آشپزخانه دارید پیش از رفتن به فروشگاه بهتر است با مشخصات آن آشنا شوید. ویژگی های هود بیمکث مدل 7002 سایز 90 سانتیمتر را در این صفحه بررسی می کنیم. نصب هود شومینه ای برای نصب نیازی به کابینت ندارد و در زاویه ۹۰ ..
3,857,000 تومان
نمايش 1 تا 24 از 49 (3 صفحه)