منو
Your Cart

چینی آلات شرکت کاوه

Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: اسپیسر بلوک شیشه ای کاوه
- اسپیسر بلوک شیشه ای کاوه اسپیسر برای استفاده در بلوک شیشه ای ها می باشد ، به این صورت که بین هر بلوک قرار گرفته و فاصله یک سانتی متری را ایجاد می نماید . تعداد مورد نیاز اسپیسر در برابر بلوک ها 1.5 برابر تعداد بلوک ها می باشد یعنی اگر شما 4 بلوک خریدید باید به تعداد 6 عدد اسپیسر نیز ته..
2,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای مدل دوستاره برفی پوست پیازی
بلوک شیشه ای مدل دوستاره برفی پوست پیازی یمحصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در ..
27,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای مدل کلودی پوست پیازی
بلوک شیشه ای مدل کلودی پوست پیازی یمحصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر نقطه..
27,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی پوست پیازی
بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی پوست پیازی محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در..
27,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای کلودی برنز
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی برنز محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر ن..
27,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای کاوه مدل کوبیسم پوست پیازی
بلوک شیشه ای کاوه مدل کوبیسم پوست پیازیمحصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر ..
27,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای مدل چکشی برنز
بلوک شیشه ای مدل چکشی برنز محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر نقطه از خانه..
27,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای مدل کلودی مات
بلوک شیشه ای مدل کلودی مات کاوه معرفی اجمالی :  بلوک شیشه ای کاوه (Glass Block) به قطعات ساخته شده از شیشه گفته می شود که جنبه های تزیینی و کاربردی زیادی دارند. اتصال آن با استفاده از ملات و چسب به همراه اسپیسر یا جدا کننده انجام می شود. بلوک شیشه ای در گذشته بیشتر برای تأمین ..
42,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای نیمه حبابی
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه حبابی محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول 19 سانتی متر و عرض 9 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت د..
16,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای نیمه چکشی برفی
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه چکشی برفی محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول 19  و عرض 9 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار ..
16,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کلودی پوست پیازی
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کلودی پوست پیازی    ..
19,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای نیمه کوبیسم
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کوبیسم محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول 19 سانتی متر و عرض 9 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار..
16,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کوبیسم پوست پیازی
بلوک شیشه ای کاوه مدل نیمه کوبیسم پوست پیازی  ..
19,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای چکشی آبی
بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی آبی محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر نقط..
37,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای چکشی زرد
بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی زرد محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر نقط..
37,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی سبز
بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی سبز محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر نقط..
37,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای چکشی قرمز
بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی قرمز محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر نق..
37,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی نارنجی
بلوک شیشه ای کاوه مدل چکشی نارنجی محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر نقطه ..
37,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای کلودی آبی
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی آبی محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر نقطه از..
35,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای کلودی دودی
بلوک شیشه ای کاوه مدل کلودی دودی محصول گروه صنعتی شیشه کاوه می باشد . این مدل دارای طول و عرض 19 سانتی متر و ضخامت 8 سانتی متر بوده و از ایزولاسیون بالا ( صوتی ، گرمایی ) برخوردار است . از مزایای این بلوک های شیشه ای سبک بودن نسبت به بلوک های آجری می باشد که کار با آن را برای ساخت دیوار در هر نقطه ا..
27,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: شیر ظرفشویی دوکاره البرز روز مدل فلت
شیر ظرفشویی دوکاره البرز روز فلت شیر ظرفشویی دوکاره البرز روز فلت یکی از محصولات شرکت البرز روز می باشد که با بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت و بر اساس استاندارد های بین المللی ، توانسته گواهی نامه های مورد نظر را دریافت نماید. شیر آشپزخانه دومنظوره فلت البرز روز با رنگ کروم توانسته نظ..
1,779,000 تومان
Brand: چینی آلات شرکت کاوه مدل: بلوک شیشه ای مدل کلودی
بلوک شیشه ای مدل کلودی ساخت شرکت چینی آلات کاوه می باشد.شرکت چینی آلات کاوه سازنده چینی آلات و ظروف شیشه ای می باشد که تولید بلوک شیشه ای با کیفیت بالا در اقلام تولید شرکت قرار دهد.شرکت کاوه نخستین تولید کننده بلوک شیشه ای در ایران باشد.اندازه بلوک های شیشه ای ها 19x19 می باشد که بلوک ها نیمه در ابع..
30,000 تومان
نمايش 1 تا 24 از 50 (3 صفحه)