منو
Your Cart

گاز رومیزی استیل ایلیا استیل

گاز رومیزی استیل ایلیا استیل:
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 201
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
1,339,000 تومان 1,410,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 401
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد. ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ساخت..
2,040,000 تومان 2,148,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 403
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد. ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ساخت..
2,140,000 تومان 2,253,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 501
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
2,793,000 تومان 2,940,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 502
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
2,793,000 تومان 2,940,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 503
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
2,825,000 تومان 2,974,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 505
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
2,881,000 تومان 3,033,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 506
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
2,881,000 تومان 3,033,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 512
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
2,990,000 تومان 3,148,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 513
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
2,990,000 تومان 3,148,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 514
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
2,935,000 تومان 3,090,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S 515
این محصول دارای ولوم دو جزئی نسوز (باکالیت) و ترموکوپل سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا میباشد. شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   ..
2,990,000 تومان 3,148,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل IS 5910
این محصول دارای سرشعله ها و ترموکوپل سریع SABAF ساخت کشور ایتالیا میباشد. استفاده از قطعات اصلی ایتالیایی و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر این نوع گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   دارای استاندارد ار..
4,226,000 تومان 4,449,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل IS 5911
این محصول دارای سرشعله ها و ترموکوپل سریع SABAF ساخت کشور ایتالیا میباشد. استفاده از قطعات اصلی ایتالیایی و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر این نوع گازهای ایلیا استیل میباشد.   ویژگی محصولات ایلیا استیل :   دارای استاندارد ار..
4,226,000 تومان 4,449,000 تومان
Brand: ایلیا استیل مدل: گاز رومیزی ایلیا استیل مدل IS 4602
این محصول دارای سرشعله ها و ترموکوپل سریع SABAF ساخت کشور ایتالیا میباشد. استفاده از قطعات اصلی ایتالیایی و گارانتی 18 ماهه از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه از ویژگیهای قابل ذکر این نوع گازهای ایلیا استیل میباشد. ویژگی محصولات ایلیا استیل :   دارای استاندارد اروپا و ..
3,361,000 تومان 3,538,000 تومان
نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)